FacebookTwitter

De onderwijsorganisatie

We werken met een lokaaldoorbrekend organisatiemodel. ’s Ochtends tussen 8.45 uur en 11.45 uur kiezen de kinderen vanaf groep 3 waar ze met hun dag- of weektaak aan de slag gaan. Er zijn vier ruimtes; het instructielokaal (hier krijgen de groepen om en om instructie), de stilteruimte (hier wordt stil gewerkt), de samenwerkingsruimte (hier kan samengewerkt en overlegd worden) en de zelfstandig werkenruimte waar kinderen rustig met hun opdrachten aan het werk zijn. Kinderen die het aankunnen krijgen meer verantwoordelijkheid in het maken van eigen keuzes ten aanzien van werkplek, volgorde van de te maken opdrachten enz. Kinderen die dat wat moeilijker vinden worden meer ‘bij de hand’ genomen. Om een indruk te krijgen van hoe dit in de praktijk werkt, kunt u ons video-verslag bekijken.