FacebookTwitter

MR/OR

De Mededezeggenschapsraad (MR) bestaat uit:  De Ouderraad (OR)  bestaat uit:

Nynke Koldijk (oudergeleding)
Berber de Jong (oudergeleding)
Grietje Folkertsma (personeelsgeleding)                    
Rick de Jong (personeelsgeleding)

Marjan Feenstra (penningmeester)
Sjoerdsje de Groot
Jelle Jan Rodenhuis
Cas Zijlstra

Meer informatie over de MR kunt u hier lezen.