FacebookTwitter

MR/OR

De Mededezeggenschapsraad (MR) bestaat uit:  De Ouderraad (OR)  bestaat uit:

Gea Bouma (oudergeleding - voorzitter)
Nynke Koldijk (oudergeleding)
Grietje Folkertsma (personeelsgeleding)                    
Rick de Jong (personeelsgeleding)

Marjan Feenstra (penningmeester)
Sjoerdsje de Groot
Jelle Jan Rodenhuis
Cas Zijlstra

Meer informatie over de MR kunt u hier lezen.