FacebookTwitter

MR/OR

De Mededezeggenschapsraad (MR) bestaat uit:  De Ouderraad (OR)  bestaat uit:

Nynke Koldijk (oudergeleding)
Berber de Jong (oudergeleding)
Jetje vd Heide-Fortuin (personeelsgeleding)                    
Rick de Jong (personeelsgeleding)

Marjan Feenstra (penningmeester)
Sjoerdsje de Groot
Jelle Jan Rodenhuis
Cas Zijlstra

Meer informatie over de MR kunt u hier lezen.