FacebookTwitter

MR/OR

De Mededezeggenschapsraad (MR) bestaat uit:  De Ouderraad (OR)  bestaat uit:

Gea Bouma (oudergeleding - voorzitter)
Nynke Koldijk (oudergeleding)
Grietje Folkertsma (personeelsgeleding)                    
Rick de Jong (personeelsgeleding)

Marjan Feenstra (penningmeester)
Sjoerdsje de Groot
Jelle Jan Rodenhuis
Cas Zijlstra

Klik hier voor meer informatie over de taken en werkzaamheden van de MR.